​kompleks autisme

OPLÆGSHOLDER: JENS WILBRANDT, PSYKOLOG, SPECIALKONSULENT​

STED:

Fremtidsfabrikken

Jessens Mole, Svendborg


​​

OM KURSET​​

Vi har i Danmark en veludviklet autismepædagogik med retningslinjer og metoder ved klassiske autismespektrumsforstyrrelser (ASF).

Men samtidig er en meget stor andel af mennesker på autismespektret kendetegnet ved udfordringer, som ikke kan forstås indenfor en ren autismepædagogisk ramme. Kompleks autisme, med andre ord.

Det stiller store krav til fleksibilitet og bredde i den pædagogiske tilgang til denne målgruppe for at sikre at de kommer i trivsel og læring, uden samtidig at hindre deres udviklings- og læringspotentialer gennem en for overkompenserende pædagogisk indsats på områder, hvor de ikke har brug for det.

Eksempler på faktorer som kan være involveret i kompleks autisme er: Hyperaktivitet, undgåelsesadfærd, opmærksomhedsproblemer, selvregulerings- og følelsesreguleringsproblemer, urealistisk selvopfattelse, angst/ængstelighed og depressivitet, tankemylder og tvangstanker eller andre faktorer som ofte ses i relation til ASF.

På kursusdagen introduceres deltagerne til:

  • En udvidet forståelse af komplekse autismetilstande og afvigelserne fra klassisk ASF

  • De særlige udfordringer som det kan indebære for både den unge og den professionelle

Pædagogiske veje, metoder og handlemuligheder som det kalder på

Kurset er en vekselvirkning mellem en mere teoretisk forståelse og refleksioner over pædagogisk praksis. De særlige pædagogiske dilemmaer som kompleks autisme indebærer tydeliggøres, og der peges på væsentlige værktøjer til den udvidede autismepædagogiske værktøjskasse. Vi kigger også på nogle klassiske autismepædagogiske metoder som kan være uhensigtsmæssige i forhold til personer med kompleks autisme. Gennem et konkret case-eksempel forbindes dagens generelle pointer med konkret pædagogisk praksis

PROGRAM

9.00-12.00
​Oplæg om forståelse af kompleks autisme v. psykolog Jens Wilbrandt

12.00-13.00
Frokost

13.00-14.00
​Case-gennemgang Skovhavens botilbud v. socialpædagog Lisette B. Olsen

14.30-16.00
​Pædagogiske tilgange og værktøjer i praksis v. psykolog Jens Wilbrandt

​-----------------------------------------------------------------------------
TILMELDING & FORMALIA

Deltagere: Ansatte ved det specialiserede socialområde, socialrådgivere, sagsbehandlere, lærere m.v.

Pris: 1.250,- inkl. fuld forplejning hele dagen

Tilmelding: Send en mail til skovhavekurser@skovhaven-fyn.dk med oplysninger om antal deltagere, samt betalingsoplysninger, så sender vi bekræftelse med faktura​

JENS WILBRANDT

Jens Wilbrandt er tilknyttet Fonden Skovhaven som ekstern konsulent. Han er en spidskompetence på sit felt, og gennemgående oplægsholder i vores workshops og kurser.

Gennem sit virke som psykolog og specialkonsulent har Jens Wilbrandt over en længere årrække arbejdet indenfor det specialpædagogiske skoleområde, i specialskoletilbud rettet mod elever med udviklingsforstyrrelser, indenfor psykiatrien og revalideringsområdet og som forsker i pædagogisk psykologi.

Han er desuden konsulent i specialrådgivnings-organisationen Viso, der yder rådgivning til kommuner i komplekse faglige sager indenfor social- og undervisningsområdet.

Som koordinator for et kompetencecenter i Svendborg Kommune har han haft rådgivende og koordinerende funktion i forhold til inklusions-rådgivning til det almene skoleområde - og i den forbindelse bistået PPR i komplekse inklusionssager.

SE DE ANDRE KURSER HER

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Hvis du gerne vil vide mere om vores botilbud og forskellige dagtilbud til unge og voksne med autisme, så giv os et kald på telefonen eller send os en e-mail.

ÉT BILLEDE SIGER MERE END 1000 ORD

I vores botilbud og dagtilbud  er der dagligt smil og grin, glæde og sejre, oplevelser og fællesskab. Der er selvfølgelig også lidt af det modsatte, men det gider vi altså ikke tage billeder af!


​Fotogalleriet viser øjeblikke fra vores hverdag, vores værksteder og vores liv generelt. Hvis du vil kigge med i det daglige, og ikke bare her i vores fotogalleri, så skal du følge os på Facebook!

TID TIL NÆRVÆR.
​TID TIL OMTANKE.
TID TIL DET HELE.

BESØG OS PÅ FACEBOOK! ​

​ØNSKER I EN RUNDVISNING?

Vi er et botilbud og dagtilbud med fokus på den enkelte. Hvis du gerne vil vide mere om vores botilbud for autister, så giv os et kald på telefon eller send os en e-mail.​

Har du spørgsmål så kontakt os i dag

Find vores kontaktoplysninger herunder.

​© 2021 Fonden Skovhaven

ADMINISTRATION
​Jessens Mole 11
​5700 Svendborg

​BOTILBUD
​Tipsvænget 1
​5700 Svendborg

DAGTILBUD
​Tipsvænget 1 & Møllergade 29
​5700 Svendborg
-------------------------

Telefon: 6222 2410

E-mail: skovhaven@skovhaven-fyn.dk

CVR: 27034705​

CAFÉ VÆREDYGTIG I&II
​Jessens Mole 11 & Frederiksgade 8,
​5700 Svendborg
​Telefon: 5458 0434

EKSTERN AFDELING §85 støtte i borgerens egen bolig

OPGANGSFÆLLESSKABET I KORSGADE​Korsgade 10
​5700 Svendborg

​SKOVHAVEN | KLOGERE
​Kursusafdeling
​Jessens Mole 11

​5700 Svendborg​