​Pædagogik og metode:

​I Dagværket arbejdes blandt andet efter principperne i TEACCH. Det betyder at alle arbejdsopgaver og aktiviteter strukturers og tilpasses den enkelte brugers færdigheder og niveau. Der anvendes redskaber fra KRAP, Plan98 og andet.

Forudsigelighed vægtes højt og alle brugere følger individuelle dagsplaner hvoraf indholdet af dagen og arbejdsopgaverne fremgår.

Brugere i Dagværket støttes i forhold til egne evner og færdighedsniveau. Den individuelle tilgang er grundlæggende for det pædagogiske arbejde i Dagværket.

Den pædagogiske tilgang er anerkendende og ressourcefokuseret. Dvs. der arbejdes med at give succesoplevelser i arbejdet og at det uddannede personale arbejder kognitivt, det vil sige med at se bag om enhver adfærd.

I Dagværket arbejdes der ud fra tanken om: at besiddelse/ tilegnelse af færdigheder, er lig med trivsel. Derfor er udvikling af de individuelle ressourcer og færdigheder i fokus:

  • ”Jeg er- fordi jeg kan og fordi det, jeg kan er nødvendigt og giver mening for mig”
  • ”Det er vigtigt at gøre en forskel og opleve sig nødvendig.”

Der lægges vægt på, at det arbejde der udføres af Dagværkets brugere er meningsfyldt. Der produceres produkter der skal være salgbare i Dagværkets butik eller der arbejdes med opgaver til fælles gavn, såsom vedligeholdelse, fælles frokost, køre skrald eller købe ind.

I Dagværket ydes støtte til at afklare og udvikle færdigheder og ressourcer der kan bringe dig videre. Se praktik og arbejde, individuelle forløb.

For at synliggøre egne mål og fremskridt for brugeren arbejdes der i Dagværket, projektorienteret og med videodokumentation.

Kontakt: Dagværket / Ekstern afdeling, Møllergade 87, 5700 Svendborg, tlf.: 62 22 24 10, skovhaven@skovhaven-fyn.dk