​Praktik og arbejde

Dagværkets medarbejdere (brugere) kan tilbydes støtte til at afprøve praktik og arbejdsfunktioner på det almindelige arbejdsmarked.

En praktikperiode organiseret fra Dagværket strækker sig som oftest over en længere periode, men er på typisk 2-6 t om ugen. Den øvrige arbejdstid ligger i Dagværkets værksteder.

​​

Vi har samarbejdet med cafe, kirke, genbrugsforretning, supermarked og bibliotek om etablering af praktiksted for Dagværkets brugere.

I Dagværket trænes funktioner og færdigheder, der er en forudsætning for at kunne varetage en praktik eller en job funktion på det almindelige arbejdsmarked - så som: ​

  • at følge en plan (møde til tiden, følge en arbejdsrutine).
  • at bruge et arbejdsforlæg/blive instrueret.
  • at modtage feed back på udført arbejde.
  • at spørge om hjælp

Dagværkets personale kan bistå arbejds-/praktiksted med at indrette arbejdsgang og -opgaver, så de kan udføres af Dagværkets brugere.​

​En bruger har f.eks. - efter endt praktik - fået fast frivilligt arbejde på det lokale bibliotek

 

Kontakt: Dagværket / Ekstern afdeling, Møllergade 87, 5700 Svendborg, tlf.: 62 22 24 10, skovhaven@skovhaven-fyn.dk