​links

TEACCH

​Læs mere om TEACCH på engelsk ​TEACCH, North Carolina

"Menneskesynet bag TEACCH-pædagogikken", artikel af Jannik Beyer

Neuropædagogik

Vi arbejder ud fra individuelle neuropædagogiske funktionsprofiler, der tydeliggør hver enkelt beboers

styrker og udfordringer: læs mere her; www.neuroguide.dk

KAT-kassen
Kognitiv Affektiv Træning.  KAT-kassen

DUKH giver uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende. DUKH