​links

TEACCH

​Læs mere om TEACCH på engelsk ​TEACCH, North Carolina

"Menneskesynet bag TEACCH-pædagogikken", artikel af Jannik Beyer

PLAN 98
​En arbejds- og samarbejdsform for institutioner med børn og voksne med
​varig ​nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Læs mere om Plan98 her

KAT-kassen
Kognitiv Affektiv Træning.  KAT-kassen

DUKH giver uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende. DUKH