Skovhavens Bestyrelse

Ellen Vibe Pedersen (formand)

Kirsten Theilmann

Anders Jørgensen

Morten Randløv

Elsebeth Larsen (valgt blandt medarbejderne)