Pædagogik og metode

Skovhavens pædagogik bygger på principperne i TEACCH-modellen. Vi tager udgangspunktet i at mennesker er vidt forskellige og har forskellige ønsker og behov. Vi bestræber os på at møde den enkelte ud fra deres individuelle forudsætninger og ressourcer.

I den fælles ramme er livet på Skovhaven præget af overskuelighed, struktur, regelmæssighed og tydelighed, hvilket er med til at give den enkelte ro og overskud til at være, og til at kunne profitere af opgaver og udfordringer, samt håndtere ikke-planlagte oplevelser, som en hverdag også bringer.

Selvstændighed og medbestemmelse i eget liv er centrale livskvaliteter. Vi støtter beboere og brugere på Skovhaven i at udvikle/vedligeholde ressourcer og kompetencer, således at de kan håndtere deres liv med størst mulig selvhjulpenhed.

TEACCH

TEACCH blev grundlagt i slutningen af 60’erne i North Carolina, USA, af Dr. Eric Scholper. TEACCH har sit udspring i den kognitive psykologi. TEACCH blev i 1986 første gang præsenteret i Danmark af Theo Peeters.​
Læs mere: TEACCH

Neuropædagogik

På Skovhaven anlægger vi et individuelt og udviklingsorienteret perspektiv på beboerne. Vi arbejder udfra

individuelle neuropædagogiske funktionsprofiler, der tydeliggør hver enkelt beboers styrker og udfordringer.

Til at understøtte denne tilgang i arbejdet har vi tilknyttet fast specialpsykologisk konsulent Jens Wilbrandt.

Den nuancerede og individuelle forståelse gør det muligt for os både at understøtte beboernes udvikling af

potentialer, samtidig med at skabe trivsel i hverdagen. Vi har fokus på at støtte tilstrækkeligt samtidig med

at kunne udfordre og udvikle. Læs mere her; www.neuroguide.dk.

Katkassen

KAT – Kassen (Kognitiv Affektiv Træning).

​Kommunikationen med mennesker med autisme kan lettes væsentlig og støttes visuelt ved at bruge den såkaldte KAT-kasse.
​Kognitivt: tanker indtryk, opfattelser, holdninger og erkendelser - bevidst og ubevidst tankevirksomhed.
​Affektivt: følelser, indre og ydre sanser, intuition og kropsbevidsthed - bevidste og ubevidste følelsesmæssige processer.​

Læs mere: Kat-kassen