Plan 98

Plan 98 er et samarbejde mellem bo- og arbejdssteder samt specialbørnehaver for mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Skovhaven har deltaget i Plan 98 fra 2008-2015. Tankerne bag Plan 98 indgår fortsat i det pædagogiske grundlag for arbejdet på Skovhaven.

I Plan 98 arbejdes der udfra følgende:

  1. Borgeren støttes i at bruge de ressourcer vedkommende har.
  2. Selvstændighed og delagtighed i eget liv er en central livskvalitet.
  3. At udvikle/vedligeholde sine ressourcer er en livskvalitet.
  4. Det er vigtigt at gøre en forskel og opleve sig nødvendig i eget og evt. andres liv.
  5. Vi skal hjælpe beboere/børn/brugere til et liv udfra deres individuelle forudsætninger.

I Plan 98 arbejdes der med at gøre beboerens udvikling og læring målbar, både for os som fagpersoner, men også for borgeren der får mulighed for at se målet med egen indsats. Der arbejdes således med en systematisk pædagogisk metode, som baserer sig på mål, delmål og evaluering af det pædagogiske arbejde.

Videooptagelser af det daglige pædagogiske arbejde er et grundlæggende arbejdsredskab i Plan 98 samarbejdet. Videooptagelserne danner baggrund for sparring omkring opstillede mål og vores arbejde med den enkelte borger. 

Tilbage til Pædagogik og metode