TEACCH​

TEACCH blev grundlagt i slutningen af 60’erne i delstaten North Carolina USA, af Dr. Eric Scholper. TEACCH har sit udspring i den kognitive psykologi. TEACCH blev i 1986 første gang præsenteret i Danmark af Theo Peeters.

TEACCH står for: Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren (Behandling og undervisning af autistiske og beslægtede kommunikations handicappede børn). I dag bliver TEACCH metoden også anvendt i det pædagogsike arbejde med voksne med autisme.

Den grundlæggende tankegang i TEACCH er:

  • At vi skal respektere og anerkende mennesker med autisme.
  • At samarbejdet med pårørende og med de forskellige tilbud (botilbud, dagbeskæftigelse, fritidsaktiviteter osv.) som borgeren med autisme befinder sig i, er yderst vigtigt.
  • At medarbejderne skal have en grundlæggende teoretisk forståelse af autisme.
  • At mennesker med autisme må forstås på deres egne præmisser, ikke kun på vores. - De repræsenterer en anderledes og unik kultur. En kultur vi som personalet skal respektere og som de har ret til at bevare. Retten til at bevarer deres interesseområder og særpræg.
  • At det er vigtigt, at have fokus på borgerens styrker og interesser, for derigennem at skabe motivation.
  • At hver enkelt borger beskrives grundigt – ikke blot som en person med autisme, men som en helt unik person. – At der udarbejdes individuelle handleplaner.
  • At medarbejderne tænker i alternativ mening – det, der giver mening for dig, giver ikke nødvendigvis mening for mennesker med autisme. Derfor er det vigtigt, at vi som medarbejdere er gode til at tænke i forskellige strategier og modeller ud fra borgerens særlige evner, særinteresser og behov. Det kan være i form af visualisering, konkretisering, systematisering samt organisering af tid og rum. Det kan være støtte via farvekoder, tegn, boardmaker, social stories eller lign. guidesystemer.​

                 (Eksempel på en ugetavle)

  • At pædagogik er en dynamisk proces, der konstant må finde nye løsninger.
  • At alle aktiviteter tilrettelægges med henblik på at udvidelse af borgerens selvstændighed og handlemuligheder.

Tilbage til Pædagogik og metode