​Visitation og priser

Visitationsproceduren på Skovhaven

​Skovhaven kontaktes af en kommunal sagsbehandler vedr. en eventuel indskrivning af en borger. På baggrund af en samtale mellem Skovhavens ledelse og sagsbehandleren vurderes det, om den pågældende borger ligger indenfor Skovhavens målgruppe. Hvis det vurderes, at borgeren kunne være velplaceret på Skovhaven, får Skovhaven tilsendt relevante papirer og man tager herefter stilling til, om visitationsproceduren skal forsætte.

Hvis man beslutter sig for at gå videre, indkaldes til et visitationsmøde på Skovhaven med sagsbehandler, de pårørende og evt. med borgeren. Der kan følges op med flere møder efter behov.

Vilkårene vil fremgå af den skriftlige kontrakt, der indgås imellem Skovhaven og den bestillende kommune, hvis parterne når frem til at ville indgå i et samarbejde.

Forældre og pårørende er også velkommen til at kontakte Skovhavens ledelse for nærmere oplysning og evt. besøg.

PRISER 2019
Botilbud: kr. 80.745 / mdr.
Dagbeskæftigelse: kr. 23.485 / mdr.