Om Skovhaven

HVEM ER VI

Bodel

§107

Botilbud

Dagværket

§103 - §104

Dagbeskæftigelse

Ekstern afdeling

§85

Støtte i egen bolig

Skovhaven

Et bo- og beskæftigelsestilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse

Skovhaven startede sit virke i september 2003 og er et fondsejet tilbud som indeholder

  • Botilbud
  • Beskæftigelse
  • Støtte i egen bolig (Ekstern Afdeling)

Skovhavens pædagogiske grundlag er baseret på TEACCH metoden og tager udgangspunkt i den enkelte borgers potientielle udviklingsmuligheder.

Der arbejdes ud fra et helhedssyn og støtten gives ud fra brugerens individuelle forudsætninger og behov.

LEDIGE PLADSER

Kontakt os på tlf: 62222410, for mere information om ledige pladser.