Kontaktperson og hjemmedag

​Kontaktpersonen er bindeled til pårørende og sagsbehandler, ligesom kontaktpersonen har ansvar for udarbejdelse af handleplanen og udarbejder div. Udviklingsmål i samarbejde med beboeren.

Hver beboer har en hjemmedag hver 14. dag og er her sammen med sin kontaktperson. På hjemmedagen ordnes praktiske gøremål - så som indkøb, banksager, tandlæge og lægebesøg.

På hjemmedagen forholder beboer og kontaktperson sig til planer og udviklingsmål.