16|04|20
​introdag til autismespektrumforstyrrelser

OPLÆGSHOLDER: PSYKOLOG OG SPECIALKONSULENT JENS WILBRANDT

STED: Fremtidsfabrikken

Jessens Mole 11, Svendborg

TID: 8.30-16.00

​​

OM KURSET

Psykolog og specialkonsulent Jens Wilbrandt gennemgår en række af de mest centrale funktioner og områder, hvor personer på autismespektret ofte opfatter, tænker og agerer på andre måder end det gennemsnitlige. Centrale autismepædagogiske metoder og værktøjer bliver beskrevet, samtidig med, at der bliver opfordret til refleksion over hvilke redskaber som er relevante i forhold til de forskellige underliggende funktionsområder.

Dagens forløb

Dagen formidler et grundlæggende kendskab til autisme, men opfordrer samtidig til en differentieret tilgang, hvor autismepædagogik ikke betragtes som én samlet pakke, men en værktøjskasse af forskellige redskaber, som skal tilpasses den enkelte.

Der diskuteres risiko for overkompensering og gives eksempler på, hvordan en fleksibel autismepædagogik kan styrke udvikling og udvikling af mestringsstrategier for en stor gruppe personer med autismespektrumsforstyrrelser.

Formål og indhold

Kurset skal bibringe et fundament for at forstå centrale neurokognitive udfordringer som typisk ses ved ASF og redskaber til en individuelt tilpasset og udviklingsorienteret autismepædagogik.

PROGRAM

Dagen er en introduktion til forståelse af autismespektrumsforstyrrelser (ASF) og centrale autismepædagogiske tilgange og redskaber. Vi tager afsæt i en forståelse af autisme som en kompleks problematik med mange fremtrædelsesformer.

9.00-12.00
​Oplæg om forståelse af centrale funktionsområder som er involveret i autismespektrumforstyrrelser

12.00-13.00
​Frokost

13.00-14.00
​Case-gennemgang Bostedet Skovhaven

14.30-16.00
​Pædagogiske tilgange og værktøjer i praksis

-----------------------------------------------------------------------------

TILMELDING & FORMALIA

​Deltagere: Ansatte ved det specialiserede socialområde, socialrådgivere, sagsbehandlere, lærere m.v.

Pris: 965- inkl. fuld forplejning hele dagen.

Tilmelding: Send mail til kj@skovhaven-fyn.dk med oplysninger om antal deltagere samt betalingsoplysninger. Så sender vi bekræftelse med faktura straks.

​​


​JENS WILBRANDT

Jens Wilbrandt er tilknyttet Fonden Skovhaven som ekstern konsulent. Han er en spidskompetence på sit felt, og gennemgående oplægsholder i vores workshops og kurser.

Gennem sit virke som psykolog og specialkonsulent har Jens Wilbrandt over en længere årrække arbejdet indenfor det specialpædagogiske skoleområde, i specialskoletilbud rettet mod elever med udviklingsforstyrrelser, indenfor psykiatrien og revalideringsområdet og som forsker i pædagogisk psykologi.

Han er desuden konsulent i specialrådgivnings-organisationen Viso, der yder rådgivning til kommuner i komplekse faglige sager indenfor social- og undervisningsområdet.

Som koordinator for et kompetencecenter i Svendborg Kommune har han haft rådgivende og koordinerende funktion i forhold til inklusions-rådgivning til det almene skoleområde - og i den forbindelse bistået PPR i komplekse inklusionssager.

SE DE ANDRE KURSER HER

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Hvis du gerne vil vide mere om vores forskellige tilbud til unge og voksne med autisme, så giv os et kald på telefonen eller send os en e-mail.

ÉT BILLEDE SIGER MERE END 1000 ORD

Hos os er der dagligt smil og grin, glæde og sejre, oplevelser og fællesskab. Der er selvfølgelig også lidt af det modsatte, men det gider vi altså ikke tage billeder af!

I vores fotogalleri kan du se øjeblikke fra vores hverdag, vores værksteder og vores liv generelt. Hvis du vil kigge med i det daglige, og ikke bare her i vores fotogalleri, så skal du følge os på Facebook!

TID TIL NÆRVÆR...
​TID TIL OMTANKE...

TID TIL DET HELE

BESØG OS PÅ FACEBOOK! ​

​ØNSKER I EN RUNDVISNING?

Vi er et botilbud med fokus på den enkelte. Hvis du gerne vil vide mere om vores botilbud for autister, så giv os et kald på telefon eller send os en e-mail.​