SOCIOKRATI OG SELVLEDELSE

Vi bruger enkle og effektive værktøjer til at styrke sammenhængskraften og øge værdien af den tværgående pædagogiske indsats.


​I begyndelsen af 2017 tog vi de første spæde skridt til at implementere et nyt styrings- og beslutningssystem kaldet Sociokrati. At udvikle og implementere sociokratiske principper på Fonden Skovhavens aktiviteter er mere end ”uddelegeret ledelse”. 

Som Rasmus Kjeldahl, direktør i ”Børns vilkår” skriver:

​ ”Sociokratiet kan betragtes som et nyt operativsystem til en organisation og har fokus på selvorganisering og selvledelse. Sociokrati kan medføre en kolossal frigørelse af ressourcer og energi, reducerer tidsforbrug på mødeaktiviteter, giver mindre spildtid i driftsprocesserne og mere effektive beslutningsprocesser. Det kan understøtte medarbejdernes faglige og personlige udvikling og den generelle trivsel.

​ At indføre sociokrati er dog ingen let proces og kræver opgør med fastgroede kulturmønstre, og at medarbejderne løfter et større ansvar. Det kræver også at ledelsen slækker på kontrollen og udviser mod til at dele beslutningsretten bredere ud i organisationen end vanligt er.

​ I mine øjne har Danmark og fremtidens organisationer ikke noget valg - rejsen mod det sociokratiske samfund er begyndt - den bliver lang men også spændende og rig på gode menneskelige relationer og større velfærd.”

Med sociokrati får hvert individ en ansvarlig, ledende rolle i dagligdagen. Det øger tætheden i relationerne, det løfter kvaliteten og idérigdommen aktiveres, - det øger trivsel og arbejdsglæde.

Vi har implementeret de sociokratiske styringsprincipper med henblik på at træffe beslutninger, som trækker på den kollektive intelligens, på den enkeltes potentiale og på kompetencerne hos alle Fonden Skovhavens medarbejdere. 

Mødeafviklingen er langt mere effektiv og mindre ressourcekrævende end før og beslutningerne træffes mere nuanceret og smidigere end i både hierarkiske og demokratiske organisationer. Sociokrati er en relativt ny ledelsesmetode, og går godt i tråd med den kultur, vi i forvejen har her i Skovhaven. Her er hver enkelt medarbejder godt klædt på til selv at tage ansvar for sin funktion og de beslutninger, der ligger i den.

LÆR MERE

​Hvis du vil vide mere om sociokrati og selvledelse på Fonden Skovhavens aktiviteter, er du velkommen til at kontakte Leder Chanette Lindgren som også gerne arrangerer undervisning/introduktion sammen med medarbejdere.

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Hvis du gerne vil vide mere om vores forskellige tilbud til unge og voksne med autisme, så giv os et kald på telefonen eller send os en e-mail.

ÉT BILLEDE SIGER MERE END 1000 ORD

Hos os er der dagligt smil og grin, glæde og sejre, oplevelser og fællesskab. Der er selvfølgelig også lidt af det modsatte, men det gider vi altså ikke tage billeder af!

I vores fotogalleri kan du se øjeblikke fra vores hverdag, vores værksteder og vores liv generelt. Hvis du vil kigge med i det daglige, og ikke bare her i vores fotogalleri, så skal du følge os på Facebook!

TID TIL NÆRVÆR...
​TID TIL OMTANKE...

TID TIL DET HELE

BESØG OS PÅ FACEBOOK! ​

​ØNSKER I EN RUNDVISNING?

Vi er et botilbud med fokus på den enkelte. Hvis du gerne vil vide mere om vores botilbud for autister, så giv os et kald på telefon eller send os en e-mail.​